Ontwikkelingen Move4Vitality platform                 

Move4Vitality ontwikkelt en verbetert constant haar platform, app en dienstverlening. Dit doen wij o.a. aan de hand van de feedback die jij als gebruiker ons geeft. Nieuwsgierig naar onze verbeteringen en verdere ontwikkelingen die wij onlangs hebben doorgevoerd? Lees dan vooral verder.

Release: 30 en 31

Wat is aangepast

Start- en einddatum van een programma tonen in detailpagina

Het is nu duidelijker te zien op welke datum een beweegprogramma is gestart en op welke datum het programma zal eindigen. Zo kun je onder andere gerichter verlengen of het programma aanpassen. 

Workout grafiek

Naast het tonen van stappen zie je nu ook binnen de grafiek de overige oefeningen met een pijn- en vermoeidheidsscore terug. Tevens zie je de hoogste pijn- en vermoeidheidsscore terug in zowel doel als realisatie en zijn de legenda's bijgewerkt.

Status van duur programma zichtbaar in dashboard van de professional

De kolom "dag" krijgt een alarmering met behulp van een kleur.

  • Vanaf 14 dagen voor het einde van een actief programma - oranje

  • Vanaf 7 dagen voor het einde van een actief programma - rood

Tonen uitvoertijd en duur pauze van een set

Op de deelnemers-detailpagina wordt onder "set resultaten" de uitvoertijd in minuten en seconden getoond. Daarnaast zal tussen de sets vanaf heden de daadwerkelijke genomen pauzetijd met daarbij geplande pauzetijd worden getoond. 

Alarmering tonen in workout resultaten

Bij de resultaten in de deelnemerspagina heeft een probleemwaarde een rode achtergrond gekregen. Dat wil zeggen dat bij overschrijding van de stappen en de pijn- en/of vermoeidheidsscore de scores een rode achtergrond krijgen. (Deze dag zal niet meetellen bij de telling van de "goede" dagen).

Grenswaarde percentage interval voor wandelstappen

Bij de bepaling of een oefendag als "goed" of "slecht" wordt getoond, zal er gebruik worden gemaakt van een grenswaarde bij een wandeloefening. Dat wil zeggen:

  • Bij een basismeting: als het gerealiseerde aantal stappen groter is dan 0, dan is het goed. Anders is het slecht.

  • Bij een oefenprogramma/onderhoudsprogramma: als het gerealiseerde aantal stappen niet meer afwijkt (zowel hoger als lager) van het gevraagde aantal stappen dan de ingestelde procentuele grenswaarde voor stappenafwijking, dan is het goed. Anders is het slecht. 

Gevraagde hoeveelheden basismeting

In de workout resultaten van de basismeting zullen geen hoeveelheden meer gevraagd worden. Deze zijn binnen de basismeting niet relevant.

Tonen netto duur en duur pauze van een set binnen de SOEP

De ingestelde minimale pauze tussen sets zal vanaf heden worden vermeld binnen de SOEP. De uiteindelijke gerealiseerde pauzetijd tussen de sets zal ook gemeld worden. Het betreft hier dan de tijd tussen het afronden van een set en de start van een volgende set.


Verbeteringen Move4Vitality app

Ook binnen de Move4Vitality app kunnen er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 

Move4Vitality app  Archief

 Volgt

Volgt

Je leest op dit moment de ontwikkelingen rondom deze release

Lees hier de ontwikkelingen die we hebben doorgevoerd. 

Lees hier de ontwikkelingen die we hebben doorgevoerd.

 Lees hier de ontwikkelingen die wij hebben doorgevoerd