Privacy Statement

Doel van de privacyverklaring
In deze privacyverklaring informeren wij je actief en vooraf over de wijze waarop Move4Vitality B.V. jouw gegevens verwerkt, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt effectueren. De privacyverklaring wordt toegevoegd aan de (licentie)overeenkomst die wij met jouw afsluiten en de privacyverklaring is gepubliceerd op de website van 
www.m4vit.nl  en  www.mijnbeweegcoach.nl

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Move4Vitality B.V., Gerard Bruningstraat 12, 6416 EB Heerlen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De bestuursrechtelijk verplichte en intern onafhankelijke toezichthouder op de privacy van uw gegevens, de functionaris voor gegevensbescherming van Move4Vitality B.V. is bereikbaar via   privacy@move4vitality.nl .

Wat doen we met jouw gegevens

Voor het gebruik van de M4V app sluiten we een abonnement met jou af. Hiervoor creëren we een deelnemersaccount. Dit account bevat jouw NAW-plus gegevens en jouw betalingsgegevens. De rechtsgrond van de verwerking van deze gegevens is op basis van het afsluiten van een overeenkomst. Wanneer wet- en regelgeving dit toelaat, worden deze gegevens binnen één maand nadat het abonnement beëindigd vernietigd.

De M4V app is te gebruiken met of zonder tracker. Kies je voor een abonnement inclusief tracker, dan is het noodzakelijk een koppeling te bewerkstelligen met Garmin Connect. Garmin verwerkt jouw gegevens voor haar eigen doeleinden. Via de Garmin Connect privacy notice ( https://www.garmin.com/privacy/connect ) kan je meer lezen over hoe Garmin met jouw gegevens omgaat. Move4Vitality B.V. haalt jouw inspanningsgegevens dan op bij Garmin en verwerkt deze in de M4V app. De rechtsgrond van de verwerking van deze gegevens is op basis van het afsluiten van een overeenkomst. Wanneer wet- en regelgeving dit toelaat, worden deze gegevens binnen één maand nadat het abonnement beëindigd vernietigd.

Move4Vitality B.V. verwerkt jouw inspanningsgegevens uit de Garmin tracker en jouw pijn- en vermoeidheidsscores zodat de beweegcoach of de fysiotherapeut een oefenprogramma voor jou kan opstellen. De rechtsgrond van de verwerking van deze gegevens is op basis van het afsluiten van een overeenkomst. Wanneer wet- en regelgeving dit toelaat, worden deze gegevens binnen één maand nadat het abonnement beëindigd vernietigd.

Wanneer je wordt begeleid door een fysiotherapeut, worden jouw gegevens uit de M4V app bij regelmaat verstuurd aan jouw fysiotherapeut. De fysiotherapeut is een behandelaar in de zin van de wet en heeft een wettelijke verplichting om dossier te voeren over alle aan jouw gezondheid gerelateerde gegevens. De fysiotherapeut is de verantwoordelijke voor een correcte verwerking van deze gegevens.

Voor het afhandelen van jouw vragen en/of klachten door de servicedesk verwerken wij jouw NAW gegevens, jouw betalingsgegevens en jouw klantenservicegegevens. De rechtsgrond van de verwerking van deze gegevens is op basis van het afsluiten van een overeenkomst. Wanneer wet- en regelgeving dit toelaat, worden deze gegevens binnen één maand nadat het abonnement beëindigd vernietigd.

  Jouw rechten

Als gebruiker van Move4Vitality heb je het recht op inzage of verwijdering van de gegevens die Move4Vitality B.V. van jou verwerkt. Alsmede heb je recht op rectificatie, beperking van de verwerking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid.

Voor het effectueren van jouw rechten of vragen over de verwerkingen van jouw gegevens kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Move4Vitality B.V.

Voor klachten omtrent de verwerkingen van jouw gegevens door Move4Vitality B.V. kan je jezelf wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens Hoge Nieuwstraat 8 2514 EL Den Haag; Postbus 93374 2509 AJ Den Haag;  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

De verstrekking van jouw gegevens aan Move4Vitality B.V. is een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten met Move4Vitality B.V.