Privacy Policy

CONCEPT VERSIEBELANGRIJKE KENNISGEVING

Het is bij Move4Vitality BV ('Move4Vitality') onze missie je te helpen bij jouw bewegings- en welzijnstraject en we willen dat je weet hoe we de gegevens die je ons tijdens dat traject verstrekt verzamelen en gebruiken. M4Vit.nl is de website ('Website') en de mobiele Move4Vitality-applicatie ('Mobiele app') (die we samen in dit Privacy beleid de 'Diensten' noemen). We raden je aan om dit privacy beleid en onze algemene gebruiksvoorwaarden (in dit document onze 'Voorwaarden' genoemd) te lezen.

 

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT JE IN MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OVERDRAGEN VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR VERWERKING IN EUROPA BESCHREVEN IN DIT PRIVACY BELEID.


Move4Vitality en alle daaraan verwante diensten en systemen, met inbegrip van registratie, zijn ondergebracht op servers iEuropa. Als je je buiten Europa bevindt, dien je er rekening mee te houden dat alle informatie die wij verzamelen (met inbegrip van cookies en apparaat gegevens) wordt verwerkt en opgeslagen in Europa, een jurisdictie waarbinnen de wetgeving voor gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van jouw rechten als betrokkene, een ander niveau van bescherming kan bieden dan het land/de regio waarin je verblijft of waarvan je staatsburger bent. 

Door gebruik te maken van onze diensten en informatie aan ons te verstrekken, stemt je in met de overdracht en de verwerking van de informatie in de Europa en, tenzij anders vermeld in dit privacy beleid, gebruiken wij deze toestemming als wettelijke grond voor deze gegevensoverdracht. Bij het maken van jouw account kunt je uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd voor deze gegevensoverdracht.


Lees dit privacy beleid aandachtig door, want jouw toegang tot en gebruik van de diensten betekent dat je alle voorwaarden van dit privacy beleid hebt gelezen, begrijpt en hiermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met een deel van dit privacy beleid of met onze algemene voorwaarden, verschaf jezelf dan geen toegang tot of maak niet langer gebruik van de diensten of dien op geen enkele manier jouw persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven) in.

 

Referentie maken of beschrijven

Geldig binnen de Europese Unie: Om te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor onze Europese consumenten en gebruikers, beschrijft dit privacy beleid de juridische basis waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken en bevat het andere informatie die is vereist in het kader van de AVG. Meer land-/regio specifieke informatie voor onze Europese consumenten en gebruikers is te vinden in het gedeelte Locatie specifieke informatie.


Geldig binnen de Europese Unie: Om te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor onze Europese consumenten en gebruikers, beschrijft dit privacy beleid de juridische basis waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken en bevat het andere informatie die is vereist in het kader van de AVG. Meer land-/regio specifieke informatie voor onze Europese consumenten en gebruikers is te vinden in het gedeelte Locatie specifieke informatie over vrijgave.

Informatie over jouw persoonlijke gegevens

Dit privacy beleid heeft betrekking op jouw gegevens, jouw apparaten en jouw interactie met onze diensten.

Persoonlijke gegevens

'Persoonlijke gegevens' zijn gegevens die direct of indirect, op zichzelf of in combinatie met andere informatie gebruikt kunnen worden om je te identificeren. Hiertoe behoren jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, apparaat-id's, bepaalde cookie- en netwerk-id's en 'gegevens over fitheid en welzijn'.


Move4Vitality verzamelt, gebruikt, onthult en verwerkt persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacy beleid, waaronder voor het beheren en verbeteren van de diensten en ons bedrijf; voor reclame en marketing; en om je te voorzien van innovatieve diensten op het gebied van fitheid en welzijn, zoals nader omschreven in dit privacy beleid.

We kunnen niet-identificeerbare of anonieme gegevens maken op basis van persoonlijke gegevens door uitsluiting van gegevenscomponenten (zoals uw naam, e-mailadres of koppelbare tracking-id) waarmee de gegevens naar je persoonlijk kunnen worden herleid, door middel van verduistering of via andere middelen. Ons gebruik van anoniem gemaakte en niet-identificeerbaar gemaakte gegevens is niet onderworpen aan dit privacy beleid.

 

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen jouw persoonlijke gegevens op een aantal manieren en voor verschillende doeleinden, waaronder:

1. Wanneer je lid wordt en je registreert voor een account of interactie aangaat met onze diensten

We verzamelen persoonlijke gegevens als je onze diensten gebruikt of er een interactie mee aangaat, bijvoorbeeld wanneer je je registreert voor een Move4Vitality-account, je lid wordt van een abonnement aanschaft (inclusief de betalingsverwerking), of anderszins gebruikmaakt van de diensten (bijv. bladert door de inhoud die beschikbaar is in de diensten) en als je ons vraagt onze diensten te personaliseren. Deze persoonlijke gegevens kunnen jouw naam, foto, gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, betalingsgegevens en algemene locatiegegevens omvatten.

 

2. Wanneer je gegevens over gezondheid, bewegen, fitheid en welzijn invoert binnen onze diensten of gebruikmaakt van onze diensten die dergelijke gegevens verzamelen of verkrijgen via sensoren in mobiele apparatuur

'Gegevens op het gebied van gezondheid, bewegen, fitheid en welzijn' omvatten gegevens die u verstrekt over uw beweging- fitnessactiviteiten, fitheid- en gezondheiddoelen, levensstijl (bijv. slaapgewoonten), levensgebeurtenissen, lengte, gewicht, metingen, conditie, hartslag, slaapgegevens, BMI, biometrische gegevens en vergelijkbare soorten gegevens met betrekking tot fysiologische conditie en activiteit. Wij verzamelen deze gegevens om de diensten te leveren en om functies, advertenties en diensten af te stemmen op jouw interesses en doelen, met inbegrip van rapportages en analyses, trainings- beweegplannen.

3. Wanneer je gebruikmaakt van of interactie aangaat met een activiteitentracker of ander verbonden apparaat

We verzamelen ook persoonlijke gegevens, met inbegrip van gegevens op het gebied van fitheid en welzijn, wanneer u een apparaat gebruikt dat is verbonden met internet, zoals hartslagmeters, activiteitentrackers, en andere apparaten of activiteitentrackers die met de diensten werken. Als je een activiteitentracker of een verbonden apparaat of product gebruikt, kunnen wij eveneens bepaalde informatie over het apparaat of het product verzamelen, zoals het serienummer, Bluetooth-adres, de UPC (Universele Product Code), of andere informatie met betrekking tot het apparaat of de aankoop.

4. Wanneer je met ons communiceert of je aanmeldt voor promotiemateriaal

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer je met ons communiceert of je aanmeldt voor promotiemateriaal of informatie ('Berichten') via e-mail en push-meldingen.

 

Als je instemt met het ontvangen van berichten, kunnen wij jouw persoonlijke gegevens en andere informatie gebruiken om met je te communiceren over de producten of diensten van Move4Vitality die je hebt gekocht of gebruikt; om je te voorzien van promotieberichten en gepersonaliseerde advertenties; om je op de hoogte te stellen van andere functies; om je op de hoogte te stellen van wedstrijden, uitdagingen, sweepstakes en andere promoties ('Promoties'); om je op de hoogte brengen van de diensten die naar onze mening interessant voor je kunnen zijn, en voor andere marketingdoeleinden. Je kunt jouw communicatievoorkeuren in jouw Accountinstellingen beheren.

Houd er rekening mee dat wij je, ongeacht jouw e-mailinstellingen, berichten die betrekking hebben op de prestaties van onze diensten kunnen sturen, zoals de herziening van onze voorwaarden of dit privacy beleid, of andere formele communicatie met betrekking tot diensten die je hebt gekocht of die u gebruikt.

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken om te reageren op jouw verzoeken voor technische ondersteuning, vragen of klachten over de diensten of voor elk ander bericht dat je stuurt. Dit geldt ook voor de toegang tot jouw account om de aangevraagde technische ondersteuning te behandelen.

5. Wanneer je deelneemt aan speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's

We kunnen persoonlijke gegevens verzoeken of ze anderszins verzamelen, waaronder gegevens over fitheid en welzijn, wanneer je aan acties deelneemt, wanneer je aan een enquête deelneemt of wanneer je aan onderzoeksactiviteiten of -initiatieven deelneemt ('Onderzoek'). Hieronder vallen persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd, en andere informatie die nodig kan zijn voor deelname aan het onderzoek. 

We kunnen ook enquêtes uitbrengen waarin we je verzoeken vragen over een reeks onderwerpen, van persoonlijke gegevens tot merk- en productvoorkeuren, te beantwoorden. Promoties of enquêtes kunnen ook worden uitgevoerd door een dienstverlener van Move4Vitality of in samenwerking met één van onze zakenpartners. In dergelijke gevallen kunnen persoonlijke gegevens direct worden verzameld door en/of gedeeld worden met Move4Vitality, de dienstverlener en/of de zakenpartner, o.a. voor marketingdoeleinden. Bij elke promotie of enquête die jouw persoonlijke gegevens behandelt op een manier die afwijkt van dit privacy beleid, zal het privacy beleid voor het verzamelen van informatie in verband met deze promotie of enquête worden geïdentificeerd.

6. Wanneer je met onze online communities communiceert of op reclame reageert

We kunnen jouw persoonlijke gegevens verzamelen als je je bezighoudt met onze online communities. Dit geldt ook wanneer u op advertenties klikt, interactie aangaat met onze social-mediapagina's, inhoud indient of anderszins informatie invoert in reactievelden, blogs, of op community forums die gesponsord worden door of gelieerd zijn aan Move4Vitality. Houd er rekening mee dat onze community forums openbaar zijn, dus we raden je aan om goed te overwegen welke informatie en inhoud je wilt vrijgeven.

7. Wanneer je toegang verkrijgt tot producten en diensten van derden

We kunnen je toestaan je te registreren en te betalen voor producten en diensten van derden of anderszins interactie aan te gaan met een andere website, mobiele applicatie of internetlocatie (gezamenlijk 'websites van derden') via onze diensten, en we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die je via onze diensten deelt met websites van derden. Wanneer wij dat doen, zullen wij je verdere informatie geven over hoe wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken.


8. Wanneer je via social media verbinding met ons maakt

Je kunt ervoor kiezen om de diensten te autoriseren of op de diensten in te loggen door gebruik te maken van verschillende soorten social media of sociale netwerksites, zoals Facebook ('Sociale netwerkdienst' of 'SNS'). Als je verbinding maakt door gebruik te maken van jouw SNS-accounts kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die je aan die SNS hebt verstrekt. Als je bijvoorbeeld inlogt met jouw Facebook-gegevens kunnen we met jouw toestemming persoonlijke gegevens verzamelen via jouw Facebook-profiel zoals dat wordt toegestaan op basis van de servicevoorwaarden van Facebook, zoals uw e-mailadres, profielfoto en vriendenlijst. Wij gebruiken deze gegevens om de diensten te leveren, te verbeteren en te personaliseren (bijvoorbeeld om je te helpen bij het maken van verbinding met onze diensten of om suggesties te geven voor vrienden binnen onze diensten). Als je ons niet van deze gegevens wilt voorzien, dien je de privacy-instellingen van jouw SNS-account te wijzigen.

 

9. Wanneer we gegevens verzamelen van derden of van openbaar toegankelijke bronnen

Wij kunnen bepaalde gegevens over je van derden verkrijgen om ons te helpen de diensten te leveren en te verbeteren, en voor marketing- en reclamedoeleinden. We kunnen jouw persoonlijke gegevens combineren met gegevens die we van onze diensten, andere gebruikers of derden verkrijgen om je een betere ervaring te bieden en de diensten te verbeteren.


10. Wanneer we gebruikmaken van cookies, apparaat-id's, locatie, omgevingsgegevens en andere trackingtechnologieën en/of deze verzamelen

We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën zoals webbakens, apparaat-id's, reclame-id's, geografische locatie, HTML5 lokale opslag, Flash-cookies en IP-adressen. Wij gebruiken browsercookies in het bijzonder voor verschillende doeleinden, met inbegrip van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor functionaliteit en cookies die worden gebruikt voor personalisatie, prestaties/analyses en reclame. Het gedeelte Gebruik van cookies en apparaat-id's bevat meer informatie over en opties voor het beheer of het afmelden voor het verzamelen van bepaalde gegevens of gebruikspatronen.

 

11. Wanneer wij gegevens verzamelen of centraliseren

We verzamelen en centraliseren persoonlijke gegevens en gegevens op het gebied van gezondheid, bewegen, fitheid en welzijn voor analyse- en innovatiedoeleinden, en om onze klanten/deelnemers en eindgebruikers betere diensten aan te bieden.

 

12. Wanneer wij u verbinden met vrienden op verschillende platforms

Onze diensten bestaan uit delen en communicatie met anderen via social media. Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens om delen mogelijk te maken zoals beschreven in de diensten, bijvoorbeeld door je in staat te stellen vrienden te zoeken en met hen te verbinden op de diensten.

 

13. Inhoud of prestaties delen of vrienden uitnodigen

Met jouw toestemming hebben wij toegang tot jouw contactpersonen om je in staat te stellen inhoud of prestaties, met inbegrip van video's, te delen met vrienden of andere leden, en om vrienden uit te nodigen om gebruik te maken van de diensten.

 

14. Wanneer wij je geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame bieden

We kunnen jouw algemene locatiegegevens gebruiken om je te voorzien van diensten, aanbiedingen of reclame die relevant zijn voor jouw algemene locatie.

 

15. Wanneer je ons vraagt om diensten aan te passen

We gebruiken foto's, video's of andere gegevens die je aan ons verstrekt, om onze diensten aan te passen.

 

16. Wanneer wij voldoen aan wettelijke vereisten of verplichtingen, wetshandhaving en doeleinden op het gebied van openbare veiligheid, (Locatie specifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn)

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen of om te helpen bij een onderzoek, om onze rechten en eigendommen of de rechten of veiligheid van derden te beschermen, om onze voorwaarden, dit privacy beleid of overeenkomsten met derden te handhaven, of voor misdaadpreventiedoeleinden.

 

Hoe wij persoonlijke gegevens vrijgeven

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens vrijgeven voor de doeleinden die worden beschreven in de vorige sectie van dit privacy beleid, in de sectie met Locatie specifieke informatie over vrijgave en op de volgende manieren:

1. Werking en verbetering van diensten en gebruikerservaring

Intern aan relevante afdelingen binnen Move4Vitality om diensten te leveren en te verbeteren, en voor marketing- en reclamedoeleinden.

 

2. Aan dienstverleners en leveranciers

Aan zakelijke partners, marketingpartners en leveranciers die diensten leveren, verbeteren en personaliseren.

 

Kennisgeving voor Apple-gebruikers

Onze mobiele iOS-apps delen persoonlijke gegevens van Apple-gebruikers met derden zoals beschreven in dit privacy beleid. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden maatregelen ter bescherming van privacy hanteren die identiek of gelijkwaardig zijn aan die krachtens dit privacy beleid en de ontwikkelaarsrichtlijnen van Apple.

 

3. Aan aanbieders van sociale netwerken

Aan aanbieders van sociale netwerken wanneer we gebruikmaken van widgets, knoppen of plug-ins van sociale netwerken in onze diensten.


 

 

4. Aan andere geregistreerde Move4Vitality-gebruikers

Aan andere gebruikers van de diensten in het kader van specifieke functies die sociaal van aard zijn. Tevens is alle informatie die je plaatst of vrijgeeft op onze community forums (bijv. Facebook, Instagram, Linkedin, gesponsorde pagina's in de Move4Vitality blog) openbaar.

 

5. Voor reclame en marketing

Aan reclame- en marketingpartners voor reclame- en marketingdoeleinden namens Move4Vitality en derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Instagram en Linkedin

 

6. Voor bepaalde analyses en verbeteringen

Aan bepaalde bedrijven voor analysedoeleinden en verbetering van de diensten.

 

7. Voor reclame die gebaseerd is op interesses

Aan bedrijven die betrokken zijn bij reclame op basis van interesses, met inbegrip van reclame op het web, mobiele apps en andere reclame. Deze reclame bestaat uit advertenties van Move4Vitality en derden die zijn gepersonaliseerd en worden weergegeven op onze sites en apps en via andere kanalen. Voor meer informatie over hoe gegevens worden vrijgegeven voor reclame, raadpleegt je Reclame op basis van interesses.

 

8. Voor wettelijke naleving, wetshandhaving en openbare veiligheid (Locatie specifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn)

Aan wetshandhavings-, overheids- of regelgevende instanties, wettige autoriteiten of andere bevoegde derden, om wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen na te leven, of om te helpen bij een onderzoek, om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen, om de rechten of veiligheid van derden te beschermen en te verdedigen, om onze gebruiksvoorwaarden, dit privacy beleid, of overeenkomsten met derden te handhaven, of voor misdaadpreventie.

 

9. In het geval van een daadwerkelijke of overwogen verkoop. (Locatie specifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn)

Aan potentiële of werkelijke kopers, investeerders, of opvolgingsentiteiten in verband met een overwogen reorganisatie of een daadwerkelijke reorganisatie van onze onderneming, in verband met financiering, verkoop of andere transacties waarbij er sprake is van verkoop van de volledige of een deel van onze onderneming of activa, tevens ten behoeve van de zorgvuldigheidseisen die nodig zijn om te beslissen of een transactie verder moet gaan op grond van garanties van toereikende hanteringspraktijken voor gegevens en waarborgen.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte. 
Onze vrijgave is beperkt tot situaties waarin wij onder de toepasselijke Europese en nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming het recht hebben om dit te doen.


Rechtsgrondslag voor verwerking

Binnen Europa geef je doorgaans toestemming wanneer je in kennis bent gesteld van dit privacy beleid via een link op een website of mobiele app). Sommige bewerkingen worden in meerdere secties behandeld, omdat er afhankelijk van de omstandigheden of de dienst meer dan één rechtsgrondslag van toepassing kan zijn.

Ten behoeve van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is Move4Vitality BV de beheerder van de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt ('Gegevensbeheerder'). Als gegevensbeheerder verwerken we jouw persoonlijke gegevens die we onderhouden in overeenstemming met dit privacy beleid. Bij vragen of onduidelijkheden over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, of als je vragen hebt over dit privacy beleid, raadpleegt je onze Locatie specifieke informatie over vrijgave voor de juiste contactgegevens. Je kunt terecht bij onze servicedesk als je meer informatie wilt hebben. 

Raadpleeg de Locatie specifieke informatie over vrijgave van de EER voor meer informatie over de rechtsgrondslag voor verwerking.

 

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens voor een verscheidenheid aan doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven. In bepaalde gevallen is een aparte toestemming niet vereist, waaronder:

 

1. Voor de uitvoering van een contract

Voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens jou in verband met de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot accountregistratie, het verwerken van aankopen die je via de diensten hebt verricht (met inbegrip van de verwerking van betalingen), om contact met je op te nemen over eventuele problemen met de diensten, wanneer u een activiteitentracker of ander verbonden apparaat gebruikt of er interactie mee hebt en in verband met op locatie gebaseerde diensten (ook om je geografisch relevante diensten te bieden), om je te verbinden met vrienden op verschillende platforms, inhoud of prestaties te laten delen of vrienden te laten uitnodigen, wanneer je ons vraagt om onze diensten te personaliseren, waarbij we persoonlijke gegevens van derden moeten verzamelen en wanneer je producten ten diensten van derden gebruikt, waarbij we gegevens verzamelen van derden of openbaar beschikbare bronnen of om gegevens samen te voegen en te centraliseren voor de prestaties van de diensten.

 

2. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen, of om te helpen bij een onderzoek.

 

3. Voor rechtmatige belangen

Om ons bedrijf te beheren en diensten te verlenen, anders dan bij het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen jegens u voor de 'rechtmatige belangen' van Move4Vitality, ten behoeve van het toepasselijke recht – behalve wanneer de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen, prevaleren.

 

De volgende gebieden omvatten bijvoorbeeld verwerking die wordt gedekt door rechtmatige belangen, conform het toepasselijke recht:

 

Communicatie. 

Met jou communiceren over de diensten en je ook belangrijke mededelingen sturen over wijzigingen in onze Algemene voorwaarden en ook uw verzoeken, vragen en klachten behandelen. We kunnen informatie sturen die strikt noodzakelijk is, met inbegrip van e-mails, zelfs als je ervoor hebt gekozen om geen andere e-mails of informatie van Move4Vitality te ontvangen. Er is geen toestemming nodig voor deze soorten communicatie. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens ook voor onze rechtmatige belangen wanneer je met ons communiceert, inclusief wanneer je je aanmeldt voor promotiematerialen en wij je hiervoor niet om jouw toestemming hebben gevraagd.

 

Reageren op jouw verzoeken. 

Reageren op jouw verzoeken voor technische ondersteuning, online diensten, productinformatie of voor elk ander bericht dat u stuurt. Dit geldt ook voor de toegang tot uw account om de aangevraagde technische ondersteuning te behandelen.

 

Promotionele boodschappen

Wij verwerken jouw niet-gevoelige persoonlijke gegevens om je promotionele boodschappen en gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen, zoals: wanneer je met ons communiceert of je inschrijft voor promotiemateriaal; wanneer je deelneemt aan aanbiedingen, of programma's; wanneer je deelneemt aan onze online communities of reclame; om je geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame te bieden; wanneer wij gegevens verzamelen en centraliseren; en wanneer wij persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners en leveranciers.

 

Enquêtes. 

Enquêtes met betrekking tot onze diensten aan je sturen, tenzij ze commercieel van aard zijn. In deze gevallen kan een enquêteaanvraag naar u worden gestuurd als je ons toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal van ons te sturen.

 


 

Naleving van wetten en openbare veiligheid. 

Helpen bij onderzoek naar vermoedelijk illegale of onrechtmatige activiteiten, met inbegrip van het delen van informatie met andere entiteiten voor fraude-, verlies- en misdaadpreventie. Onze rechten en eigendommen beschermen en verdedigen, of de rechten en veiligheid van derden.

 

Verbetering en ontwikkeling.

 Onze diensten en jouw ervaring ontwikkelen, leveren, versterken en verbeteren zodat je het volledige aanbod van onze diensten kunt gebruiken (bijv. verwerking van niet-gevoelige persoonlijke gegevens met betrekking tot jouw gebruik van of interactie met een activiteitentracker of ander verbonden apparaat via de diensten; wanneer je producten en diensten van derden gebruikt; wanneer we cookies, apparaat-id's, algemene locatiegegevens, gegevens uit de omgeving en andere trackingtechnologieën verzamelen, gebruiken of anderszins benutten; wanneer je je via social media met ons verbindt; wanneer we gegevens van derden of van publiek beschikbare bronnen verzamelen; wanneer we gegevens samenvoegen en centraliseren; en wanneer we persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners en leveranciers). Voor interne doeleinden met betrekking tot bepaalde onderzoeken, analyses, innovatie, testen, monitoring, communicatie met klanten, risicobeheer en administratieve doeleinden.

 

Handhaving van de voorwaarden en termijnen. 

Om onze voorwaarden, dit privacy beleid, of overeenkomsten met derden te handhaven.

 

Fusie of overname.

 (Locatie specifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn.) Om een overwogen reorganisatie of een daadwerkelijke reorganisatie van onze onderneming, in verband met financiering, verkoop of andere transacties te ondersteunen, waarbij er sprake is van verkoop van de volledige of een deel van onze onderneming of activa, tevens ten behoeve van de zorgvuldigheidseisen die nodig zijn om te beslissen of een transactie verder moet gaan.

 

Toestemming als basis voor verwerking

In sommige gevallen zullen we om jouw toestemming vragen om je persoonlijke gegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming op een aantal manieren, die zijn toegestaan door de wet, geven door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken (of gelijkwaardige actie) om aan te geven dat je toestemming geeft wanneer (i) je ons jouw persoonlijke gegevens stuurt via onze diensten of een formulier (met inbegrip van het inschrijven voor promotionele acties); of (ii) je je registreert of een account aanmaakt bij ons. Wegens de verschillende wetgeving van landen op het gebied van toestemming voor het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens, verschillen de eisen voor toestemming van gebied tot gebied. Binnen Nederland hanteren we AVG. Wij kunnen om jouw toestemming vragen voor een aantal activiteiten, waaronder:


 

1. Move4Vitality-marketing en -communicatie

Wij kunnen om jouw toestemming vragen om contact met je op te nemen via e-mail of push-meldingen over andere aanbiedingen, producten, promoties of diensten waarvan wij denken dat ze je kunnen interesseren en voor andere marketingdoeleinden.

 

2. Delen met diensten van derden

Wij kunnen om jouw toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te delen met bepaalde zakenpartners van derden om bepaalde goederen, diensten of programma's aan te bieden. Ga naar de voorkeuren van de specifieke dienst of toepassing van derden als je jouw toestemming wilt intrekken.

 

3. Marketing van derden

Wij kunnen om jouw toestemming vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat derden contact met je kunnen opnemen over hun producten, diensten, promoties of aanbiedingen. Gewoonlijk gebeurt dit in combinatie met een prijsvraag of uitdaging (jouw toestemming voor marketing van derden is over het algemeen geen voorwaarde voor deelname). Ga naar de voorkeuren van de specifieke derde als je jouw toestemming wilt intrekken.

 

4. Het verzamelen van de id van mobiele apparaten, reclame en gegevens van sensoren

Wanneer je onze mobiele apps gebruikt, kunnen wij vragen om jouw toestemming om deze te verzamelen (deze toestemming kan worden vastgelegd via het besturingssysteem). Ga naar de voorkeuren van de specifieke dienst of app om uw toestemming voor deze gegevens te wijzigen. Als je ervoor kiest om deze informatie niet te verstrekken, kunnen bepaalde diensten mogelijk niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren.

 

5. Verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens

Wij kunnen om jouw toestemming vragen om gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken. De website of mobiele app kan deze gegevens nodig hebben om diensten te leveren, ook wanneer je gebruikmaakt van of interactie aangaat met een activiteitentracker of ander verbonden apparaat via de diensten. Als je ervoor kiest geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld specifieke soorten gegevens over fitheid- en welzijn) te verstrekken, zijn bepaalde functies of diensten mogelijk niet beschikbaar of functioneren deze mogelijk niet goed.

 

6. Onderzoek

Wij kunnen om jouw toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Wij kunnen ook om jouw toestemming vragen om contact met je op te nemen om vast te stellen of u interesse hebt om deel te nemen aan bepaalde onderzoeksinitiatieven en om identificerende resultaten te delen. Voor marktonderzoek kunnen wij vragen stellen namens zakenpartners en uw antwoorden met hen delen.

 

7. Reclame

Wij gebruiken cookies, pixels (inclusief e-mail pixels), id's van mobiele apparaten en reclame, algemene locatiegegevens, gegevens over fitheid en welzijn, gegevens over app- of servicegebruik en gegevens van activiteitentrackers en verbonden apparaten of sensoren van derden die met onze diensten werken voor reclame op basis van interesses en op verschillende apps en apparaten. De toestemming hiervoor kan worden beheerd via het besturingssysteem.

 

8. Gegevensoverdracht

Wij kunnen om jouw toestemming vragen voor een overdracht van je gegevens. 

 

9. Geautomatiseerde verwerking

Wij kunnen enkele geautomatiseerde verwerkingsprocessen gebruiken om onze diensten te leveren en aanbevelingen te doen met betrekking tot specifieke diensten. Deze verwerking is strikt noodzakelijk voor bepaalde diensten (en in sommige gevallen is het de dienst zelf) en wordt niet gedekt door toestemming. Andere vormen van geautomatiseerde verwerking zijn niet significant vanwege de aard van de gegevens of de beslissingen die worden genomen of aanbevolen, en daarom is toestemming niet vereist. Voor geautomatiseerde verwerking die wel significant is en betrekking heeft op gevoelige persoonlijke gegevens, zullen we u echter voorafgaand aan het delen of het gebruik van dergelijke gegevens eerst om uw toestemming vragen. Voor de subgroep van geautomatiseerde verwerking die is opgenomen in profileringsreclame en doelgerichte reclame, kun je jouw toestemmingsstatus (voor websitediensten) wijzigen door reclame-cookies uit te schakelen zoals beschreven in de sectie Gebruik van cookies en apparaat-id's. Voor mobiele apps kun je jouwtoestemmingsstatus wijzigen door de instelling 'Beperk reclametracking' of een gelijkwaardige instelling te activeren zoals beschreven in de sectie Gebruik van cookies en apparaat-id's.

 

10. Delen op sociale netwerken en verbinding met ons maken op social media inschakelen

Onze diensten bestaan uit delen en communicatie met anderen via social media. Als je je aanmeldt voor deze diensten, kunnen wij om jouw toestemming vragen om jouw gegevens te gebruiken om het delen zoals beschreven in de dienst in te schakelen. Wij kunnen ook om uw toestemming vragen wanneer je verbinding met ons maakt via social media.

 

11. Promoties

Wij kunnen je vragen om toestemming voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens en gegevens over fitheid en welzijn voor speciale aanbiedingen, evenementen, prijsvragen en andere promoties. We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens promoties gebruiken om de promotie uit te voeren, de identiteit en leeftijd te controleren en om contact met je op te nemen over de promotie.


Instellingen voor het delen op sociale netwerken

Binnen onze diensten zijn er vier instellingen voor het delen: Privé, Openbaar, Vrienden en Op slot. Move4Vitality is ontworpen om je te helpen bij je gezondheidsdoelstellingen. Zo kun j welke persoonlijke gegevens je deelt en met wie je deze deelt. Wij raden je aan de instellingen voor het delen aan te passen [PQ1]    zodat deze het best voldoen aan jouw doelstellingen en het gewenste niveau van delen. In het belang van de bescherming van jouw persoonlijke gegevens hebben we een aantal initiële standaardinstellingen voor het delen van informatie samengevat.

 

Standaardinstellingen voor delen

'Fysieke statistieken', 'Dagboek' en 'Gegevens sociale community' zijn ingesteld op Privé. 'Privé' betekent niet gedeeld met vrienden of andere leden. Je kunt deze standaardstatus wijzigen voor sommige van uw fysieke statistieken. Informatie die standaard privé is, omvat bijvoorbeeld uw lengte, gewicht en BMI.

 

'Activiteit' is ingesteld op Vrienden.

 'Vrienden' betekent zichtbaar voor uw vrienden in hun nieuwsfeed, maar niet met andere leden gedeeld. Als je wilt, kun je deze standaardstatus wijzigen. Tot de gegevens die standaard zijn ingesteld op Vrienden behoren bijvoorbeeld jouw vriendschappen, reacties op de nieuwsfeed, ingevulde eetdagboeken en uitgevoerde workouts.

 

'Forumberichten' zijn Openbaar. 

'Openbaar' betekent zichtbaar voor iedereen die de dienst gebruikt.

 

Het wijzigen van uw voorkeuren voor het delen

Details over hoe je  jouw voorkeuren voor het delen van informatie en de standaardinstellingen voor onze diensten kunt bijwerken, worden beschreven in de instellingen voor delen.

 

Opmerking: Wanneer je informatie uit onze diensten extern met een SNS deelt, is de informatie die je publiceert onderworpen aan het privacy beleid en de instellingen van die SNS.

 

Op interesse gebaseerde advertenties

Op interesse gebaseerde advertenties zijn advertenties die op je zijn toegespitst op basis van jouw webbrowsing en appgebruik in de loop van de tijd en op websites of apps. Onze reclamepraktijken omvatten ook de verwezenlijking en het gebruik van 'publiekssegmenten'. Je hebt de optie om het gebruik van informatie te beperken voor op interesse gebaseerde advertenties en om je uit te schrijven voor de ontvangst van op interesse gebaseerde advertenties. Afhankelijk van vanaf waar u toegang hebt tot onze website, kan je ook worden gevraagd om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies, inclusief reclamecookies. Aanvullende informatie over publiekssegmenten en onze keuzes voor op interesse gebaseerde advertenties vindt u hieronder.

 

Publiekssegmenten. 

We geven diverse soorten informatie ten behoeve van op interesse gebaseerde advertenties vrij, ook voor op interesse gebaseerde advertenties van derden. Deze verwerking omvat het gebruik van persoonlijke gegevens om publiekssegmenten te creëren. Deze publiekssegmenten worden vervolgens beschikbaar gesteld voor op interesse gebaseerde advertenties, inclusief voor reclame van derden, op online onderdelen van Move4Vitality. De publiekssegmenten zijn gebaseerd op websitebezoeken, gegevens over appgebruik, gegevens over gezondheid, bewegen, fitheid en welzijn, online en offline aankoopgedrag, interactie met onze advertenties of marketinge-mails, vergelijkbare soorten informatie, en in sommige gevallen gegevens van derden.

 

Afmeldingen, keuzes en beheer in verband met op interesse gebaseerde advertenties. 

Voor alle hierboven beschreven op interesse gebaseerde advertenties, inclusief segmenten, heb je de keuze om jouw gegevens niet te laten gebruiken voor gerichte op interesse gebaseerde advertenties, inclusief reclame van derden, ongeacht waar dergelijke advertenties worden weergegeven. Voor deze afmelding is het vereist dat strikt noodzakelijke cookies niet zijn geblokkeerd in de instellingen in uw webbrowser. Wij steunen de European Digital Advertising Alliance in de EU. Als je je afmeldt betekent dit niet dat je niet langer reclame van ons of via het internet zult ontvangen. Het betekent alleen dat de vanaf onze website verzamelde gegevens niet worden gebruikt voor op interesse gebaseerde advertenties en dat de reclame die je ziet op websites niet wordt afgestemd op jouw interesses.

 

Mobiele app. Op mobiele apparaten kun je je afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties door de functie 'Beperk reclametracking' of een gelijkwaardige functie op jouw mobiele platform te activeren. Er wordt dan een signaal naar ons en naar derden gestuurd waarmee wordt aangegeven dat jouw gegevens niet mogen worden gebruikt voor op interesse gebaseerde advertenties.

 

Onze sectie Gebruik van cookies en apparaat-id's biedt extra opties voor het beheren van het gebruik van bepaalde soorten cookies, waaronder reclamecookies. Je kunt gebruikmaken van de wisselknop 'reclamecookies' in deze instellingen om het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens in cookies voor op interesse gebaseerde advertenties te verbieden.

 

Het beheren van voorkeuren en het intrekken van toestemming

Je kunt op elk moment jouw toestemming voor de toekomst intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op basis van de toestemming die je hebt verstrekt voordat je deze introk, en andere controles uitvoeren met betrekking gegevensverzameling via websites en online, op interesse gebaseerde advertenties, jouw communicatie-instellingen en appvoorkeuren. Het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens kan nodig zijn voor de goede werking van de diensten.

 

Wij bieden je verschillende manieren om jouw voorkeuren te beheren:

 

Cookiegebruik en -beheer

Cookies hebben uiteenlopende doeleinden. Cookies zijn stukjes gegevens die zijn opgeslagen in jouw browser en die naar websites worden verzonden om jouw browser te onthouden en deze te onderscheiden van andere gebruikers. Cookies worden gebruikt om jouw webervaring te personaliseren. 

Verder worden cookies gebruikt voor beveiliging, analyse, marketing en op interesse gebaseerde advertenties. Onze cookies worden geplaatst en gelezen door onze webservers, terwijl andere cookies worden geplaatst en gelezen door de webservers van andere bedrijven. Informatie over specifieke cookies is te vinden op onze website. Je kunt cookies blokkeren en beheren met behulp van de informatie in deze sectie. Als je alle cookies blokkeert, zal bepaalde functionaliteit op onze website niet werken.

Een manier om over cookies na te denken is gebaseerd op hun functie. De volgende instellingen beheren ons gebruik van browsercookies, het gebruik van het IP-adres voor tracking en het verzamelen en gebruiken van gegevens voor op interesse gebaseerde advertenties op basis van cookies.

[ IN ] Vereiste cookies. Deze strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt voor kernfuncties, herkennen je wanneer je je aanmeldt, zijn noodzakelijk voor beveiliging en versterken jouw privacyvoorkeuren. Zonder deze cookies werken bepaalde functies op onze website mogelijk niet. Je kunt deze cookies in jouw browservoorkeuren blokkeren.

 

[ IN / OUT ] Functionele cookies. Deze cookies helpen om de website te verbeteren door ons inzicht te verschaffen in hoe de website wordt gebruikt en hoe deze presteert. Tot deze cookies behoren analyses en metingen.

 

[ IN / OUT ] Reclamecookies. Deze cookies helpen ons en anderen advertenties te personaliseren die worden weergegeven op de diensten en op andere websites. Indien deze cookies zijn ingeschakeld, worden derden die zich bezighouden met op interesse gebaseerde advertenties op onze website in staat gesteld om uw browsersoftware ook op andere websites te herkennen.

 

Gebruik van het IP-adres

Een IP-adres verwijst naar een identificatiecode die wordt toegewezen door een netwerk aan een computer, mobiel apparaat, IoT-apparaat (Internet of Things) of routeringsapparaat. Ten behoeve van dit privacy beleid omvatten IP-adressen 'openbare' IP-adressen, zoals het IP-adres van een router thuis die zichtbaar is voor het internet, en 'lokale' IP-adressen, die worden toegekend aan computers en mobiele apparaten 'achter' een router (zoals een router thuis). Onze reclame- en analysepartners kunnen IP-adressen gebruiken om apparaten te groeperen of te correleren voor doeleinden op het gebied van analyse, beveiliging en fraudebestrijding, op interesse gebaseerde advertenties, fraudebestrijding, op rente gebaseerde advertenties, doelgerichte reclame, toewijzing van advertenties en beperking en frequentie hiervan.

Je kunt ervoor kiezen dat jouw IP-adres niet wordt gebruikt voor doeleinden op het gebied van reclame of analyse door gebruik te maken van de cookiebedieningselementen hierboven voor 'Reclamecookies' en 'Prestaties/analyses'.

 

Gebruik van webpixels of -bakens

Pixels zijn uiterst kleine beeldbestanden die, wanneer deze door jouw browser worden geladen, ervoor zorgen dat de browser een netwerkverzoek doet aan de partij die overeenkomt met de pixel. Indien de cookies van die partij op dat moment zijn opgeslagen in uw browser, worden deze cookies verzonden met het verzoek. Bakens kunnen worden gebruikt op webpagina's voor reclame of om het openen van een marketinge-mail te bevestigen. Wanneer bovenstaande bedieningsknoppen voor cookies worden gebruikt in combinatie met cookies voor op interesse gebaseerde advertenties, kunnen deze worden gebruikt om het doel van het gebruik van de cookies te beheren.

 

HTML5 Local Storage

HTML5 Local Storage in de browser is anders dan cookies, maar kan worden gebruikt voor hetzelfde doel (om een tracking-id te koppelen aan een bepaalde webserver met jouw browser, zodat de webserver jouw browser in de loop van de tijd kan identificeren). Je kunt het doel bepalen waarvoor HTML5 Local Storage wordt gebruikt door gebruik te maken van de bedieningselementen voor cookies zoals hierboven beschreven.

 

Interactie via en widgets van sociale netwerken

Widgets, knoppen en plug-ins van sociale netwerken op onze website sturen passief gegevens over de leden van het desbetreffende sociale netwerk door, ook wanneer een knop niet wordt aangeklikt. Door deze technologieën kan een sociaal netwerk (bijv. Facebook) zijn leden persoonlijk identificeren en weten welke webpagina's door leden worden bezocht. Dit geldt zodra sociale-netwerkknoppen zijn ingebed, ongeacht of een knop wordt 'aangeklikt' of 'ingedrukt'. Als je deel uitmaakt van een sociaal netwerk of deze categorieën webservices gebruikt, dient u het privacy beleid van deze services te raadplegen om inzicht te krijgen in de aard van de gegevens die zij verzamelen en welke, indien van toepassing, opties de service biedt om te bepalen hoe gegevens worden verzameld en gebruikt. Als u reclamecookies uitschakelt, wordt de bij deze knoppen behorende passieve tracking geblokkeerd op onze sites.

 


 

Reclame-id's voor mobiele apparaten en gebruik van locatie-, sensorgegevens en gegevens van apparaten binnen bereik

Onze diensten kunnen apparaat-id's, locatiegegevens en gegevens van sensoren versturen aan ons en onze partners, waaronder onze advertentiepartners.

Tot apparaat-id's behoren id's die zijn gekoppeld aan jouw mobiele apparaat, zoals IMEI, MEID, IMSI; platformspecifieke id's zoals Android ID, Google AID en Apple IDFA; en id's die deel uitmaken van de hardware van uw apparaat, zoals WiFi-MAC-adres en serienummer. Welke apparaat-id's precies worden verzonden, kan afhangen van het platform van uw mobiele apparaat en de versie van jouw besturingssysteem.

 

Algemene locatiegegevens. 

Onze diensten kunnen algemene locatiegegevens verzenden. Algemene locatiegegevens kunnen worden verkregen uit gps-diensten, gsm-torentriangulatie of een bekende locatie van nabijgelegen WiFi-toegangspunten.

 

Gegevens van sensoren en apparaten binnen bereik. 

Onze apps en diensten kunnen ook apparaat-id's en netwerkadressen verzamelen (inclusief IP-adressen, MAC-adressen en SSID's) van andere, binnen bereik zijnde of netwerkapparaten en WiFi-toegangspunten.

 

Hoe we de gegevens van uw mobiele apparaat gebruiken. 

We kunnen apparaat-id's, ruwe en algemene locatiegegevens en gegevens van sensoren gebruiken, waaronder het lokale netwerk (samen met gegevens over appgebruik en over gezondheid, bewegen, fitheid en welzijn) voor strikt noodzakelijke doeleinden; de verbetering van onze apps en analyse; personalisering en voorkeuren; en cross-app, cross-device, op interesse gebaseerde advertenties.

 

Jouw toestemming intrekken voor gebruik van jouw mobiele apparaat-id's voor analyse en reclame

Door het activeren van de instelling 'Beperk reclametracking', 'Advertenties personaliseren uitschakelen' of een gelijkwaardige instelling via jouw mobiele apparaat, wordt een signaal naar ons en eventuele door ons gebruikte derden verstuurd. Wanneer dat signaal wordt ontvangen door Move4Vitality of derden, communiceert het jouw keuze om geen apparaat-id's te laten gebruiken voor reclame- of analysedoeleinden. Wij respecteren het signaal en vereisen dat onze externe reclame- en analysepartners hetzelfde doen.

Voor zover onze mobiele app functies voor je personaliseert, kun je deze instellingen wijzigen binnen de app, of de standaardwaarden herstellen door de app te verwijderen en opnieuw te installeren.

 


 

Instellingen voor toestemming voor communicatievoorkeuren wijzigen 

Toestemming voor e-mailberichten: Nadat je je hebt aangemeld voor de ontvangst van e-mailberichten, kun je ervoor kiezen om je weer uit te schrijven via de link daarvoor in elk e-mailbericht dat we sturen. Wij wijzen je erop dat als je je afmeldt voor 'alle e-mailberichten', dit betrekking heeft op 'alle e-mailberichten behalve strikt noodzakelijke e-mailberichten'. Je ontvangt nog steeds e-mailberichten van ons als deze strikt noodzakelijk zijn om de diensten te leveren of om een transactie te bevestigen of te valideren, accounts te herstellen enz.

 

Mobiele pushmeldingen: Je kunt het type pushmelding dat je ontvangt van Move4Vitality beheren door de instellingen in de app te wijzigen. Meer informatie over het bijwerken van de instellingen van jouw pushmeldingen voor jouw diensten vind je hier. Je kunt jouw mobiele telefoon ook zo instellen dat pushmeldingen van ons niet zijn toegestaan.

 

Overdracht van jouw persoonlijke gegevens naar andere landen

Wij wijzen je erop dat de processen van Move4Vitality betreffende persoonlijke gegevens en alle verwante diensten en systemen, met inbegrip van registratie, ondergebracht zijn op servers in de Europa.

Door onze diensten te gebruiken en uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens binnen Europa worden verwerkt. Waar en indien nodig zullen wij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen zoals beschreven in dit privacy beleid.

 

Bewaren van gegevens

Garmin Connect zal je persoonlijke gegevens bewaren zo lang je een account hebt of zolang dit nodig is om je te voorzien van de diensten. We zullen jouw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Indien we jouw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in dit privacy beleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen wij jouw persoonlijke gegevens uit onze systemen.  Het is aan te raden als je lidmaatschap is beëindigd de koppeling tussen Garmin en Move4`vitality binnen de app ook te verbreken. Zo zorg je er zelf ook voor dat er geen dataoverdracht meer tussen Garmin en Move4Vitality plaatsvindt. 

Indien toegestaan, zullen wij jouw persoonlijke gegevens ook verwijderen naar aanleiding van een verzoek door jou om jouw account te verwijderen. Neem contact op met onze servicedesk voor Informatie over hoe je een verwijderingsverzoek kunt indienen. 

Als je nog vragen hebt over praktijken voor het bewaren van gegevens of een verwijderingsverzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op met onze servicedesk


 

Beveiliging

Wij voeren technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Wij wijzen je er echter op dat we de beveiligingsrisico's die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.

 

Links naar andere websites.

Houdt er rekening mee dat dit privacy beleid niet van toepassing is op praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren of op mensen die we niet in dienst hebben of leiden. Onze diensten kunnen een link bieden of anderszins toegang geven tot sites van derden. Wij bieden deze verbindingen slechts voor jouw gemak. Wij hebben geen controle over de sites van derden, de inhoud ervan of enige goederen of diensten die via deze sites beschikbaar worden gesteld, we controleren deze niet en zijn daar niet verantwoordelijk voor. Ons privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, en alle gegevens die je verstrekt aan derden, verstrek je op jouw eigen risico. Wij raden je aan om het privacy beleid van de websites van deze derden te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacy beleid.

Om onze diensten te verbeteren, moet dit privacy beleid mogelijk van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bezoek regelmatig onze website voor informatie over wijzigingen in dit privacy beleid.

 

Wettelijke basis voor verwerking onder de AVG

In dit gedeelte geven we informatie over de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens zoals vereist in Art. 13 en 14 van de AVG:

Wanneer je je registreert voor een account of interactie aangaat met onze diensten, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Wanneer je gegevens over bewegen, gezondheid, fitheid en welzijn invoert binnen onze diensten: In het geval van gevoelige gegevens (met inbegrip van gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG. 

Wanneer je gebruikmaakt van of interactie aangaat met een activiteitentracker of ander verbonden apparaat.

In het geval van gevoelige gegevens (met inbegrip van gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Met betrekking tot andere niet-gevoelige persoonlijke gegevens, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van onze diensten.

In het geval van gevoelige gegevens (met inbegrip van gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Met betrekking tot andere niet-gevoelige persoonlijke gegevens, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van onze diensten.

Wanneer je met ons communiceert of je aanmeldt voor promotiemateriaal, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om je te voorzien van onze promotieberichten. Wanneer wij onder toepasselijke lokale wetgeving vereist zijn om jouw toestemming te verkrijgen voor het verzenden van marketinginformatie aan je, dan is de wettelijke basis jouw toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

 

Wanneer je deelneemt aan speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's.

In het geval van gevoelige gegevens (gezondheidsgegevens) (met inbegrip van gezondheidsgegevens of biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om je te voorzien van onze promotieberichten of om je in staat te stellen deel te nemen aan onze speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's of verkrijgen wij voorafgaande toestemming, overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG, indien wettelijk verplicht.

Wanneer je communiceert met onze online communities of reageert op onlinereclame en wij actief uw persoonlijke gegevens in deze context verzamelen, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om je te voorzien van onze promotieberichten.

Wanneer je toegang krijgt tot producten en diensten van derden en wij persoonlijke gegevens over je verkrijgen via dergelijke externe bronnen:

In het geval van persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren (bijvoorbeeld als je betaalt voor producten van derden via onze diensten), is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om jouw ervaring en onze diensten te verbeteren.

Wanneer je via social media verbinding met ons maakt:

Wanneer wij in dit geval om uw toestemming vragen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

Wanneer wij in dit geval niet om jouw toestemming vragen, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om je te voorzien van betere diensten en om je in staat te stellen ons volledige aanbod aan diensten te gebruiken (Art. 6 (1) (f) AVG).

Wanneer we gegevens verzamelen van derden of van openbaar toegankelijke bronnen:

In het geval van persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren (bijvoorbeeld voor e-mailverificatie), is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere diensten en om u in staat te stellen onze diensten efficiënter te gebruiken.

Wanneer we cookies, apparaat-id's, locatiegegevens, gegevens uit de omgeving, en andere trackingtechnologieën gebruiken en/of verzamelen, verwerken we jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG en op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (a) (f) AVG, voor zover wettelijk toegestaan.

Wanneer we ruwe locatiegegevens en gegevens verkregen via sensoren gebruiken, verwerken we dergelijke gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden om onze diensten uit te voeren, Art. 6 (1) (b) AVG; en voor ons rechtmatig belang om onze diensten te marketen en te verbeteren, Art. 6 (1) (f) AVG.

Wanneer we gegevens verzamelen of centraliseren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG of we verwerken dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6, (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om je te voorzien van betere of aangepaste diensten en marketing.

Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten die bestaan uit delen en communicatie met anderen via social media (met inbegrip van het tot stand brengen van een verbinding tussen je en vrienden op verschillende platforms):

Wanneer wij jouw toestemming vragen in een dergelijk geval, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Wanneer je inhoud of prestaties deelt of vrienden uitnodigt om de diensten te gebruiken:

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

Wanneer wij jouw toestemming niet vragen in een dergelijk geval , is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Wanneer wij je geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame bieden:

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

Wanneer wij jouw toestemming niet vragen in een dergelijk geval voor jouw persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Wanneer wij jouw toestemming niet vragen in een dergelijk geval en wanneer wij dergelijke gegevens niet nodig hebben om de diensten uit te voeren, verwerken wij dergelijke gegevens voor ons rechtmatig belang in het aanbieden van marketing en het verbeteren van onze diensten, Art. 6 (1) (f) AVG aan u.

Wanneer je ons vraagt om diensten aan te passen:

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

Wanneer wij persoonlijke gegevens onthullen aan onze filialen en partners, en aan onze dienstverleners en leveranciers:

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

Wanneer wij jouw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is dergelijke verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG, of we verwerken dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om je te voorzien van betere diensten en marketing.

Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken of delen in het geval van een daadwerkelijke of voorgenomen verkoop, verwerken wij dergelijke gegevens voor ons rechtmatig belang in het aanbieden, onderhouden, verstrekken en verbeteren van onze diensten, Art. 6 (1) (f) AVG.

Wanneer wij een analyse uitvoeren, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van jouw ervaring en het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.

Wanneer wij vermoede onwettige of onrechtmatige activiteiten onderzoeken, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om te zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften en te voldoen aan verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, en voor de openbare veiligheid.

Recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming

Wij moedigen je aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen, zodat we samen op jouw problemen kunnen ingaan. Niettemin heb je het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de EU-lidstaat waar u verblijft, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. Je hebt het recht om dat te doen als je van mening bent dat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot jou in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wijzigingen in dit privacy beleid

Om onze diensten te verbeteren, moet dit privacy beleid mogelijk van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bezoek regelmatig onze website voor informatie over wijzigingen in dit privacy beleid.

 

Hoe je contact kunt opnemen met ons of onze  Service Desk

Move4Vitality BV is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de diensten. Bij vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt je contact met ons opnemen via onze servicedesk.

Hoe Move4Vitality persoonlijke gegevens gebruikt

Move4Vitality kan gebruikmaken van jouw persoonlijke gegevens om met je te communiceren over de diensten die je hebt aangeschaft of gebruikt en om je op de hoogte te houden van andere producten, promoties en diensten waarvan wij denken dat die interessant voor je kunnen zijn.

Move4Vitality gebruikt de persoonlijke gegevens die verstrekt wanneer je je aanmeldt voor de volgende doeleinden:

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

 

Je kunt jouw toestemming hiervoor verlenen via de methoden die worden beschreven in het volgende gedeelte.

 

Toestemming voor gebruik en/of delen van persoonlijke gegevens

 

Je kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan Move4Vitality te verstrekken. Als je er echter voor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken kan het zijn dat je niet van alle mogelijkheden van de diensten gebruik kunt maken.

 

Hoe je toestemming kunt geven en je kunt afmelden

Neem hierover contact op met onze servicedesk

 

Contact opnemen

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met jouw persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via onze servicdesk.