Move4Vitality

Maakt een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk!

Vragen? Neem contact op

Wie zijn we?

Move4Vitality brengt mensen, processen en systemen samen. Het biedt een platform voor fysiotherapeuten bestaande uit een aantal digitale tools en diensten. Een van de tools is het all-in-one digitaal beweegprogramma op maat voor patiënten met chronische klachten, langdurige revalidatie aan knie en/of heup of bezig zijn met het veranderen van de dagelijkse leefstijl.

Dit beweegprogramma is onderdeel van het Move4Vitality platform en is gebaseerd op de grondmotorische eigenschappen en belastingvariabelen waarbij patiëntdata gerelateerd aan het beweegprogramma continue inzichtelijk is. 

Onze missie

Move4Vitality heeft als missie het continu verbeteren van de vitaliteit van de medemens, in zijn woon en werkomgeving. Met vitaliteit in de breedste zin van het woord, zowel fysiek als geestelijk. En met expliciet aandacht voor bewegen, eten, slapen, stress en leren.

Move4Vitality ziet het als haar maatschappelijke rol om een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze manier dragen wij bij aan het welzijn van onze samenleving.

De alsmaar stijgende zorgkosten, toename van chronisch zieken, vergrijzing en steeds kleinere instroom van verpleegkundigen zorgen ervoor dat het voorkomen van gezondheid gerelateerde problemen steeds belangrijker wordt.
De traditionele fysieke zorg gaat de komende jaren dan ook een drastische verandering doormaken. E-health gaat hierbij een grote rol spelen. 

Wij blijven op onze eigen stoel zitten

Wij gaan niet op de stoel zitten van een zorgverlener, zorgorganisatie, zorgverzekeraar of deelnemer. Ons doel is juiste dat er door, het toegankelijk maken van onze dienst en het samenwerken met relevante partijen, een win-winsituatie ontstaan voor de maatschappij op het gebied van gezondheidswinst. Zo kunnen we samen werken aan het verbeteren van de vitaliteit van onze medemens