Over ons

Move4Vitality brengt mensen, kennis, processen en slimmen systemen samen. We bieden een platform voor fysiotherapeuten bestaande uit een aantal slimme systemen, digitale tools en diensten. Daarbij houden we rekening met richtlijnen van het KNGF/Keurmerk, klinimetrie die verzameld moet worden voor certificaten (bv. Zorgtopics, Chronisch Zorgnet of de Minimale Dataset), fysiologische principes, automatisering én persoonlijke aandacht. We kijken integraal naar situaties en gebruiken data in combinatie met de mogelijkheden van automatisering om voortdurende verbetering te realiseren voor alle betrokkenen. 

Met een sterke ICT-afdeling stelt Move4Vitality alles in het werk om steeds persoonlijkere zorg te kunnen verlenen, waar en wanneer de patiënt dat nodig heeft maar zonder de extra administratieve lasten. 

Move4Vitality is powered by Mabs4.0

Onze missie

Move4Vitality heeft als missie de vitaliteit van de medemens in zijn leef- en werkomgeving continue te verbeteren. Met vitaliteit in de breedste zin van het woord, zowel fysiek als geestelijk. En met expliciet aandacht voor bewegen, eten, slapen, ontspannen, leren en werken.

Move4Vitality ziet het als haar maatschappelijke rol om een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze manier dragen wij bij aan het welzijn van onze samenleving.

De alsmaar stijgende zorgkosten, toename van het aantal mensen met een chronische ziekte, toename van vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgprofessionals (zoals fysiotherapeuten), zorgen ervoor dat het voorkomen van gezondheid gerelateerde problemen steeds belangrijker wordt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft niet voor niets als een van haar speerpunten het realiseren van passende zorg - de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De traditionele fysieke zorg gaat de komende jaren dan ook een drastische verandering doormaken waarbij E-health en het vergroten van eigen regie (in lijn met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid [Institute for Positive Health, 2011]) een belangrijke rol gaan spelen. Door gebruik te maken van Move4Vitality ben je in staat om meer mensen te helpen en meer aandacht te geven aan mensen die het harder nodig hebben. 
(Bron: Passende Zorg NZA) 

Wij blijven op onze eigen stoel zitten

Wij gaan niet op de stoel van een zorgverlener, zorgorganisatie, zorgverzekeraar of deelnemer zitten. Wij brengen ieders doelen vooral dichter bij elkaar. In alles wat we doen is het ons doel om op het gebied van vitaliteit een een win-win-win situatie te creëren voor betrokken partijen: mens, professional en maatschappij. Dit doen we door onze diensten laagdrempelig toegankelijk te maken en samen te werken met relevante partijen, voortdurend te verbeteren en gebruikers in staat te stellen om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen. Zo kunnen we samen werken aan het verbeteren van de vitaliteit van onze medemens in een zorglandschap dat onder zware druk staat.