Move4Vitality

Maakt een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk!

Vragen? Neem contact op

Wie zijn we?

Move4Vitality biedt een gedigitaliseerd beweegprogramma waarbij data verzameld wordt met behulp van een activiteitentrackerOp basis van deze data, die via het Move4Vitality platform (app) te benaderen is, wordt het programma bepaald en waar nodig bijgesteld door een gecertificeerd professional (smart fysio). Een deelnemer (patiënt); o.a. lifestyle of iemand met een chronische aandoening heeft hierdoor altijd een programma dat past bij zijn of haar beweegniveau, belasting en belastbaarheid. Door het uitvoeren van het programma krijg je inzicht, overzicht en uitzicht in je eigen gezondheid.

Waar staan we voor?

Move4Vitality ziet het als haar maatschappelijke rol om een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze manier dragen wij bij aan het welzijn van onze samenleving.

De alsmaar stijgende zorgkosten, toename van chronisch zieken, vergrijzing en steeds kleinere instroom van verpleegkundigen zorgen ervoor dat het voorkomen van gezondheid gerelateerde problemen steeds belangrijker wordt.
De traditionele fysieke zorg gaat de komende jaren dan ook een drastische verandering doormaken. E-health gaat hierbij een grote rol spelen. 

De regie over de eigen gezondheid (terug)pakken

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen door onze dienstverlening de regie over hun eigen gezondheid kunnen (terug)pakken. Met als gevolg dat:

  • We met z'n allen een zo vitaal mogelijk leven leiden.

  • De kans op chronisch ziek worden afneemt.

  • Ziekenhuisopnames worden voorkomen.

  • Ons immuunsysteem beter werkt.

  • Onze hersenen scherper blijven.

Wij blijven op onze eigen stoel zitten

Wij gaan niet op de stoel zitten van een zorgverlener, zorgorganisatie, zorgverzekeraar of deelnemer. Ons doel is juiste dat er door, het toegankelijk maken van onze dienst en het samenwerken met relevante partijen, een win-winsituatie ontstaan voor de maatschappij op het gebied van gezondheidswinst. Zo kunnen we samen werken aan het verbeteren van de vitaliteit van onze medemens