Move4Vitality

Maakt een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk!

Vragen? Neem contact op

Wie zijn we?

Move4Vitality brengt mensen, kennis, processen en slimmen systemen samen. Het biedt een platform voor fysiotherapeuten bestaande uit een aantal digitale tools en diensten. Een van de tools is het all-in-one digitaal beweegprogramma op maat voor mensen die in behandeling zijn voor bijvoorbeeld chronische klachten zoals COPD, etalagebenen (claudicatio), artrose of Long COVID. Maar ook voor mensen die hun levensstijl willen veranderen of na een operatie moeten realiseren om weer zo vitaal mogelijk te worden of blijven.

Dit beweegprogramma is onderdeel van het Move4Vitality platform en is gebaseerd op de grondmotrische eigenschappen en belastingvariabelen waarbij patientdata gerelateerd aan het beweegprogramma continue inzichtelijk zijn. Daarbij wordt er voorzien:

  1. Een speciale app voor de patiënt

  2. Een dashboard voor de fysiotherapeut 

  3. De techniek om automatisch data te interpreteren en verwerken, in die support voor dagelijkse fysiotherapeutische behandeling en dossiervorming. 

Met een sterke ICT-afdeling stelt Move4Vitality alles in het werk om steeds persoonlijkere zorg te kunnen verleden, waar en wanneer de patiënt dat nodig heeft maar zonder de extra administratieve lasten. 

Move4Vitality is powered by Mabs4.0

Onze missie

Move4Vitality heeft als missie de vitaliteit van de medemens in zijn woon- en  werkomgeving  continue te verbeteren. Met vitaliteit in de breedste zin van het woord, zowel fysiek als geestelijk. En met expliciet aandacht voor bewegen, eten, slapen, stress en leren.

Move4Vitality ziet het als haar maatschappelijke rol om een gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze manier dragen wij bij aan het welzijn van onze samenleving.

De alsmaar stijgende zorgkosten, toename van het aantal mensen met een chronische ziekte, toename van vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgprofessionals (zoals fysiotherapeuten), zorgen ervoor dat het voorkomen van gezondheid gerelateerde problemen steeds belangrijker wordt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft niet voor niets als een van haar speerpunten het realiseren van passende zorg - de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De traditionele fysieke zorg gaat de komende jaren dan ook een drastische verandering doormaken waarbij E-health het vergroten van eigen regie (in lijn met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid [Institute for Positive Health, 2011]) een belangrijke rol gaat spelen. Door gebruik te maken van Move4Vitality ben je in staat om meer mensen te helpen en meer aandacht te geven aan mensen die het harder nodig hebben. 
De traditionele fysieke zorg gaat de komende jaren dan ook een drastische verandering doormaken. E-health gaat hierbij een grote rol spelen. 

(Bron: Passende Zorg NZA) 

Wij blijven op onze eigen stoel zitten

Wij gaan niet op de stoel zitten van een zorgverlener, zorgorganisatie, zorgverzekeraar of deelnemer. Wij brengen ieders doel hoogstens dichter bij elkaar het is ons doel om op het gebied van vitaliteit een een win-win- win situatie te creëren voor betrokken partijen: mens, professional en maatschappij. Dit doen we door onze diensten laagdrempelig toegankelijk te maken en samen te werken met relevante partijen, voortdurend te verbeteren en gebruikers in staat te stellen om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen. Zo kunnen we samen werken aan het verbeteren van de vitaliteit van onze medemens.