Move4Vitality voor fysiotherapie en beweegzorg 

Move4Vitality faciliteert de interactie tussen jou en je cliënt om behandeling en begeleiding 24/7 mogelijk te maken, ook als je cliënt niet in de praktijk of het behandelcentrum is. Jij bespreekt met de cliënt zijn beweegplan. Op basis daarvan beweegt of oefent je cliënt waar hij of zij wenst. Met de app laat hij jou dagelijks weten hoe het gegaan is. Wij verrijken die data met alle eerdere informatie die we gekregen hebben zodat je de nieuwe data beter in perspectief kunt plaatsen. Tegelijkertijd zullen we daarbij je noodzakelijke administratie verminderen. 

We helpen jou de gezondheid van je cliënt te versterken, bevorderen én te behouden. Niet alleen in de praktijk of het behandelcentrum, maar ook daarbuiten. Dus ook niet alleen tijdens behandeling, maar ook ervoor of erna. Met Move4Vitality kun jij als beweegexpert meer persoonlijke aandacht geven aan meer mensen, en vooral aan hen die het harder nodig hebben.

 

Hoe werkt Move4Vitality?

Move4Vitality maakt (meer) beweging veilig en bereikbaar. In de zorg (1e lijns fysiotherapie, intramurale revalidatie) en in de eigen omgeving, met behandeling en begeleiding die past bij de hulpvraag. Move4Vitality helpt jou om bij te sturen en vertrouwen te blijven geven zodat mensen eigen regie kunnen nemen en houden. We slaan de brug tussen zorg en hulp en het behandelcentrum en de eigen omgeving van je cliënten.  

Beweegplan

Jij bepaalt het beweegplan voor je cliënt op basis van belangrijke kaders zoals vermoeidheid- en pijngrenzen. Indien gewenst start je met een basismeting om inzicht te krijgen in dagelijkse belasting en belastbaarheid. Een oefenprogramma om toe te werken naar het gewenste doel en een onderhoudsprogramma zodat je cliënt kan onderhouden wat er bereikt is.

Near real-time inzicht

Zodra je cliënt het beweegplan uitvoert en aan jou scores doorgeeft, word jij daarover geïnformeerd. Jij kunt op elk moment bijsturen of aanpassingen maken als dat nodig is en hebt dus voortdurend inzicht in de belasting en belastbaarheid van je cliënt.

Ondersteuning

Met Move4Vitality ben jij als beweegexpert voortdurend betrokken bij het beweeggedrag van je cliënt en word jij geholpen te monitoren en bij te sturen waar nodig. Jij kunt zorg verlenen of begeleiding bieden. Dit kan naadloos in elkaar overlopen. Jouw ondersteuning van je cliënt gaat gepaard met onze directe ondersteuning van jou. Het slimme systeem van Move4Vitality verzorgt je administratie en zorgt ervoor dat je alleen tijd hoeft te besteden aan de mensen die het op dat moment nodig hebben. Bovendien kun je het beweegplan automatisch aanpassen zonder dat je daar veel werk aan hebt.

Persoonlijk

Zorg begint met persoonlijke aandacht. Aanvullend op die aandacht tijdens fysieke contactmomenten met je cliënt, realiseert het Move4Vitality dashboard, de Move4Vitality app van je cliënt en de ICT-systemen op de achtergrond een continue begeleidingsproces. Door eenvoudig en snel contact via de chatfunctie heb jij vaker en op de juiste momenten aandacht voor je cliënt. Je cliënt ervaart met Move4Vitality meer (persoonlijke) betrokkenheid van jou. Dat leidt vervolgens weer tot meer vertrouwen in eigen kunnen en duurzame effecten van je behandeling en begeleiding.


Voor wie is Move4Vitality?

 
 

Move4Vitality is er voor iedereen die meer wil bewegen. En vooral ook voor mensen die behoefte hebben aan een beetje extra zekerheid, aandacht en vertrouwen tijdens die beweging. Dat kan als er sprake is van een zorgvraag (fysiotherapeut, beweegzorg) maar ook als er sprake is van een hulpvraag (beweegexpert/-coach/fysiotherapeut, beweegbegeleiding). Bewegen blijft essentieel voor gezondheid en vitaliteit. Met Move4Vitality stellen we iedereen in staat om een leven lang te bewegen. Met zorg waar nodig, met begeleiding waar gewenst en met de vrijheid om in de eigen omgeving uit te voeren.

Aandoeningen of trajecten waarbij M4V nu succesvol gebruikt wordt zijn o.a.:

  • Artrose
  • COPD
  • Hart- en vaatziekten (CVA, PAV) behandeling en nazorg
  • Oncologie behandeling & nazorg
  • Onderhoud tijdens- en na programma (valpreventie, GLI)
  • Oefentherapie algemeen (rug, nek, schouder, etc.)
  • Leefstijl 

Case studies

Voor praktijken

 De Nederlandse gezondheidszorg staat in brand. Alsmaar meer mensen vragen zorg, terwijl er steeds minder gekwalificeerde professionals zijn om die zorg te leveren. Mensen verzekeren zich en vinden dat ze recht hebben op zorg. Door dit speelveld van gezondheid en zorg, loopt beweging als een rode draad.
Move4Vitality maakt (meer) beweging veilig en bereikbaar, een leven lang. Dat kan in de zorg (1e lijns fysiotherapie, intramurale revalidaties) en in de eigen omgeving (thuis, werkend) met begeleiding die past bij de zorgvraag óf de hulpvraag. Move4Vitality helpt de fysiotherapeut en beweegprofessional om meer aandacht te kunnen hebben voor de mensen die het harder nodig hebben. Op elk moment en op elke plek. Daardoor is de expertise van die fysiotherapeut veel breder in te zetten dan alleen voor ‘zorg’ en bovendien voor meer mensen toegankelijk. Dit opent de deuren voor fysiotherapie voor de toekomst door inzet op samenwerking, financiering, gezondheidsbevordering en data voor effectieve, gezonde bedrijfsvoering.

Voor fysiotherapeuten

Je opent je agenda. Je behandelt iedereen netjes en zo goed als je kunt. Je geeft nog advies aan mensen over hoe ze thuis met hun klachten of oefeningen om moeten gaan en werkt je administratie bij. Afhankelijk van de klacht en de vergoeding zie je iemand over één dag, een paar dagen of zelfs een paar weken weer voor de volgende behandeling. Je hebt eigenlijk geen tijd voor (bij)scholing en het aanleren van nieuwe vaardigheden want de agenda is vaak overvol. Dat moet ook wel omdat je salaris er vanaf hangt. Morgen een nieuwe dag, maar met dezelfde agenda.Wij laten je zien dat het anders kan. Dat je meer mensen kunt helpen, met meer tijd en echte aandacht. Vooral voor die mensen die dat ook harder nodig hebben, in de praktijk en daarbuiten.Dat je SOEP en klinimetrie automatisch verzameld en verwerkt worden.Dat je iemand thuis en in de eigen omgeving nog steeds kunt behandelen en ondersteunen bij het bewegen en revalideren, niet alleen door het geven van een standaard oefenprogramma. En zelfs als iemand uitbehandeld is jij toch nog nazorg of begeleiding kunt bieden en dus ook op een andere manier je kennis kunt aanbieden aan mensen. Dat je patiënten meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun behandeltraject en gezondheid.