Veelgestelde vragen Beweegprogramma

Wat is een onderhoudsprogramma?

Een onderhoudsprogramma is een onderdeel van het beweegprogramma. Het doel van het onderhoudsprogramma is om je behaalde resultaten tijdens het oefenprogramma te behouden, liefst voor de rest van je leven! Het onderhoudsprogramma is ook volledig op maat gemaakt door je fysiotherapeut en wordt continue beoordeeld en bijgestuurd als dat nodig is. De duur van het onderhoudsprogramma is afhankelijk van je gezondheidsdoelen en is terug te vinden binnen je Move4Vitality app. 

Ook binnen het onderhoudsprogramma staat bewegen centraal en voer je geselecteerde beweegactiviteiten uit. De activiteiten kunnen bestaan uit wandelen en krachtoefeningen en worden door de fysiotherapeut voorgesteld en klaargezet in je eigen Move4Vitality app. Ook als je behandeltraject in de praktijk is afgerond, kun je door dit onderhoudsprogramma toch nog de dagelijkse begeleiding blijven krijgen van je fysiotherapeut. 


Wandelen

Binnen het onderhoudsprogramma dien je nu een vooraf bepaalde hoeveelheid stappen te zetten. Dit doe je aan de hand van een aaneengesloten wandeling. De hoeveelheid stappen die je dient te zetten vind je terug binnen de Move4Vitality app. Het is belangrijk dat je bij de start van je wandeling de activiteit start op je activiteitentracker en direct na afloop van je wandeling de activiteit stopt. Vul direct na het uitvoeren van de activiteit de gevraagde scores in. 


Krachtoefening

Bij het uitvoeren van een krachtoefening, bijvoorbeeld squats, is het belangrijk dat je de activiteit zoals in de instructievideo per set aaneengesloten uitvoert. Vul per uitgevoerde set de scores in. Druk dan op verzenden. Probeer tijdens het uitvoeren van je activiteit(en) niet verder te gaan dan een pijnscore of vermoeidheidsscore zoals je die hebt afgesproken met je fysiotherapeut.

Een krachtactiviteit hoef je niet te starten- en te stoppen met je activiteitentracker.

Binnen het oefenprogramma zijn er naast de oefendagen ook hersteldagen. 

  • Hersteldag zonder oefeningen waarbij je niet extra hoeft te bewegen. Als je dit wel doet mag je na afloop scores invullen. 

  • Hersteldag met een maximum aantal uit te voeren oefeningen. Na afloop dien je de gevraagde scores in te vullen. 

Wat je kunt verwachten is te vinden binnen de Move4Vitality app.


Uitvoeren activiteiten

Vul direct na het uitvoeren van je oefeningen de gevraagde scores in. Zo kan je fysiotherapeut je voortgang in de gaten houden en bijsturen of zelfs een evaluatie in de praktijk plannen als dat nodig zou zijn. 


Beoordeling en aanpassing

Je fysiotherapeut zal de activiteiten en scores in de gaten houden en stuurt het programma bij. Om ervoor te zorgen dat je fysiotherapeut het beweegprogramma zo goed mogelijk kan aanpassen aan je persoonlijke situatie en je eerder behaalde resultaten ook blijft borgen, is het van groot belang om dagelijks je scores in te vullen en/of vragen te beantwoorden. Let op: Er gelden per onderdeel van het beweegprogramma andere regels voor het invullen van de gevraagde scores. Lees daarom binnen de app goed de betreffende instructies. Als je vragen hebt over het onderhoudsprogramma kun je die met je fysiotherapeut bespreken; neem contact op via het tabblad “Berichten” in je Move4Vitality app. 

Heb je technische vragen over de app? Neem dan contact op met onze Move4Vitality servicedesk.  

Naast het onderhoudsprogramma, bestaat het beweegprogramma binnen Move4Vitality nog uit twee andere aspecten: de basismeting en het oefenprogramma.

Is je vraag hiermee beantwoord?

Terug naar overzicht