Veelgestelde vragen Voor fysiotherapeuten en praktijkhouders

Hoe draagt Move4Vitality bij aan het voldoen aan contracten met zorgverzekeraars?

De fysiotherapeutische markt is de laatste jaren flink uitgeknepen; zo komen steeds minder aandoeningen in aanmerking voor een chronische verwijzing voor een jaar fysiotherapeutische behandeling, zijn verschillende aandoeningen aan maximale behandelaantallen onderhavig (COPD, Claudicatio) en speelt de behandelindex van de praktijk een prominente rol in de bepaling van het type contract dat zorgverzekeraars willen afsluiten met de praktijk (waarmee de waarde van elke behandeling wordt bepaald). 

Daarnaast is het streven naar doelmatigheid een van de speerpunten van zorgverzekeraars. Om de zorg betaalbaar te houden zijn zorgverzekeraars continue op zoek naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’, ‘zinnige zorg’ en ‘doen wat nodig is – maar niet meer dan nodig’. De fysiotherapie ontsnapt niet aan deze drang om het juiste resultaat met zo min mogelijk (financiële) inspanning te behalen.
Dat we daar niet aan ontkomen, is niet erg; transparantie over behandeling, behandelresultaat (Patiënt Relevant Outcome Measures, PROM’s) en tevredenheid (Patiënt Relevant Effect Measures, PREM’s) is nodig om de positie van de fysiotherapeut in het zorgveld te verbeteren en ook gewaardeerd te (blijven) worden voor de inspanningen die we leveren voor de mens. 

Ten slotte wordt er tegenwoordig meer ingezet op zelfredzaamheid van de patiënt. Eigen regie houden en nemen zoals het concept van Positieve Gezondheid (www.iph.com) predikt, is van steeds groter wordend belang: de patiënt met vertrouwen en vaardigheden in staat stellen grip te houden op de eigen gezondheid. 

Om in aanmerking te komen voor goede (zo niet, de best mogelijke) contracten met zorgverzekeraars, worden praktijken en therapeuten verplicht om onder andere:

  • Data te verzamelen: PROM’s
  • Tevredenheid van patiënten in kaart te brengen: PREM’s
  • Een behandelindex onder de 105 te hebben; m.a.w. niet te veel behandelingen te bieden bij diverse pathologieën. 

Draag je daarnaast ook nog bij aan de ontwikkeling van initiatieven om tot ‘Zinnige zorg’ te komen, zal dit voor extra waardering van de zorgverzekeraar leiden. 

Met dit in het achterhoofd, draagt het gebruik van Move4Vitality bij aan het verwezenlijken van goede contracten met zorgverzekeraars door:

  • Objectief en op de juiste momenten data te verzamelen: Pijnscores, vermoeidheid, patiënt specifieke klachten. Verdere vragenlijsten zijn in ontwikkeling. 
  • Het vergroten van de patiënttevredenheid en het in kaart brengen van deze tevredenheid. 
  • Objectief in kaart te brengen wat het beweegprogramma (in het kader van oefentherapie) van de patiënt is, wat vergeleken kan worden met het behaalde behandelresultaat en de tevredenheid. 
  • Het bijdragen aan het leveren van ‘Zinnige Zorg’ en vergroten van zelfredzaamheid van de patiënt: SMART. Waar nodig, pikt de therapeut jou eruit en roept jou op voor consult in de praktijk. Waar niet nodig, is de begeleiding er toch, maar de directe behandeltijd minimaal. 
  • Het verlagen van de behandelindex door het verplaatsen van intramurale oefentherapie naar de eigen omgeving van de patiënt. Een patiënt komt alleen naar de praktijk voor een reguliere behandeling als dat nodig is. 
  • Verbeterde dossiervoering door automatische import uit Move4Vitality in het EPD.


Is je vraag hiermee beantwoord?

Terug naar overzicht