Personeelstekort onder fysio’s & innovatieve oplossingen

Het aantrekken en vasthouden van fysiotherapeuten is voor veel praktijkhouders momenteel een belangrijke uitdaging. Belangrijke factoren voor de personeelskrapte zijn toenemende vergrijzing, het gebruikte verdienmodel en veranderende arbeidsomstandigheden. Dit wordt ook benadrukt in het eind 2023 gepubliceerde Brancherapport fysiotherapie (ABN Amro, 2023).

 Vergrijzing en uitstroom in de fysiotherapie

In 2023 waren er in Nederland 36.963 BIG-geregistreerde fysiotherapeuten, waarvan ongeveer 16% ouder is dan 60 jaar. De dubbele vergrijzing en de groei van chronisch zieken zorgen voor een stijgende vraag naar fysiotherapie. Helaas verlaat een aanzienlijk aantal fysiotherapeuten de 1e lijn, vaak vanwege gunstigere arbeidsvoorwaarden elders. Dit maakt het voor praktijkhouders steeds moeilijker om goed en gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden, maar dit is in de ene regio een groter probleem dan in de andere.

  “Er kan gesteld worden dat de fysiotherapiebranche in brand staat, en dat een stevige innovatie vereist is voor de nabije toekomst”

 Steeds hogere kosten voor praktijken

Naast personeelskosten stijgen ook andere kosten, zoals huisvestingskosten. Dit zorgt ervoor dat de marges bij veel praktijken steeds kleiner worden, waardoor er geen ruimte is om personeel extra te belonen of aanvullende studies te vergoeden. Er kan gesteld worden dat de fysiotherapiebranche in brand staat, en dat een stevige innovatie vereist is voor de nabije toekomst. Hoe sneller, hoe beter.

Innovatieve oplossingen met Move4Vitality

Move4Vitality begrijpt de uitdagingen waar de fysiotherapiebranche mee te maken heeft en biedt innovatieve oplossingen om deze aan te pakken. Met onze geavanceerde diensten helpen wij praktijken om efficiënter en doelmatiger te werken. Maar hoe gaat dat dan in z’n werk?

Move4Vitality biedt de fysiotherapeut de mogelijkheid om méér cliënten te behandelen én begeleiden met méér persoonlijke aandacht in dezelfde tijdspanne. De behandelaar geeft cliënten een beweegprogramma dat afhankelijk is van het vooraf opgestelde behandelplan. De cliënt draagt indien gewenst een activiteitenhorloge en houdt dagelijks zijn bewegingen bij in de Move4Vitality-app. Deze beweegdata wordt doorgestuurd naar de behandelaar, die tevens gerapporteerde pijn- en vermoeidheidsscores kan zien en zo op de hoogte blijft van het herstel van de cliënt. Bovendien worden de gegevens zo aangeleverd dat de therapeut meteen kan voldoen aan de administratieve vraag van de beroepsgroep(en) en verzekeraars, en dus eenvoudiger kan declareren.

 “Fysiotherapeuten geven aan dat cliënten die gebruik maken van Move4Vitality veel actiever zijn in hun eigen herstel”

Bij vragen en problemen kunnen cliënt en behandelaar elkaar direct bereiken via de chatfunctie. Fysiotherapeuten geven aan dat cliënten die gebruik maken van Move4Vitality veel actiever zijn in hun eigen herstel: ze bewegen meer en nemen eigen verantwoordelijkheid, terwijl de regie in handen blijft van de therapeut. Dit sluit bovendien volledig aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen, behoefte en noodzaak om mensen in de wijk en hun eigen omgeving te kunnen gaan helpen. En zo kan de therapeut in dezelfde tijd méér cliënten helpen: in de praktijk en daarbuiten, met minder administratie.

Conclusie

De fysiotherapiebranche kampt met groeiende zorgen, maar met de innovatieve diensten van Move4Vitality kunnen praktijkhouders deze uitdaging met meer vertrouwen aangaan. Door te werken met Move4Vitality kan een praktijk meer patiënten behandelen, kan de fysio beter omgaan met de werkdruk en hoge eisen van cliënt, en voelt de cliënt meer verantwoordelijkheid voor zijn herstel. Therapeut en patiënt zien elkaar nog steeds in de praktijk wanneer de therapeut dit nodig acht en zo kan de therapeut meer tijd en energie steken in de cliënten die de zorg het hardste nodig hebben.

Meer weten? Neem contact op met Move4Vitality en ontdek hoe wij uw praktijk kunnen helpen.

Referenties:

Brancheinformatie fysiotherapie. (2023). https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/speciaal-voor/medici/branche-informatie/brancheinformatie-fysiotherapiepraktijk.html

Personeelstekort in de fysiotherapiebranche: een groeiende zorg. (2024, 27 mei). ABN Amro. https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/speciaal-voor/medici/tips-voor-medici/fysiotherapie-zorg-personeelstekort.html 

Valpreventie