Gezondheidsverklaring

Om deel te nemen aan Move4Vitality moet Deelnemer minimaal 18 jaar oud zijn en voldoen aan onderstaande gezondheidscriteria.

Deelnemer:

 • is niet onlangs gevallen of heeft een verzwikking gehad die nog niet beoordeeld is door een zorgprofessional.

 • kan zonder hulpmiddelen lopen.

 • heeft geen koorts.

 • heeft geen last van onverklaarbaar gewichtsverlies (meer dan 5kg/ per maand).

 • maakt geen (langdurig) gebruik van corticosteroïden.

 • heeft geen last van constante en dagelijkse pijn, pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag).

 • heeft (in het verleden) geen kanker (gehad).

 • heeft geen last van psychische klachten, zoals pieken, slapeloosheid, somberheid of concentratieproblemen, stress en/of burn out.

 • heeft geen pijn tijdens de nacht of slapen.

 • heeft geen last van neurologische tekenen en symptomen, zoals verlamming, spierzwakte of een verminderde coördinatie,

 • heeft geen last van gevoelsverlies, insulten, verwardheid, pijn of een veranderd bewustzijnsniveau.

 • heeft nooit van een arts vernomen dat hij een hartprobleem heeft en dat hij alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren.

 • heeft geen pijn op de borst bij fysieke inspanning.

 • heeft in de afgelopen 4 weken geen pijn op de borst gehad terwijl hij géén fysieke inspanning uitvoerde. 

 • verlies van evenwicht of bewustzijn als gevold van duizeligheid.

 • gebruikt geen medicatie in verband met bloeddruk of hartprobleem.