Veelgestelde vragen Voor fysiotherapeuten

Hoe worden de persoonsgegevens van de patiënt bewaakt?

Jouw persoonsgegevens zijn veilig bij Move4Vitality. Deze belofte doet Move4Vitality aan haar klanten, aangesloten fysiopraktijken en medewerkers.

Dat betekent dat Move4Vitality:

·        Werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving;

·        Gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt;

·        Gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden;

·        Een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerkingen;

·        Wettelijke rechten respecteert;

·        Alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;

·        Een functionaris heeft aangesteld die toezicht houdt op gegevensbescherming binnen de organisatie;

·        Vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden;


Meer informatie over privacy en het bewaken van persoonsgegevens vind je in onze privacy policy


Is je vraag hiermee beantwoord?

< Terug naar overzicht